Vai trò của chất nhày cổ tử cung đối với sự xâm nhập của tinh trùng

Chất nhầy cổ tử cung là một chất lỏng có hai thành phần: thành phần có độ nhớt cao (dạng gel) được tạo bởi một mạng các phân tử lớn có nhiệm vụ quyết định các đặc tính của chất nhầy cổ tử cung và thành phần có độ nhớt thấp (được tạo bởi các chất điện giải, các hợp chất hữu cơ và protein ở dạng hòa tan). Sự thay đổi có chu kỳ về độ đậm đặc của chất nhầy cổ tử cung ảnh hưởng đến khả năng xâm nhập và sự sống còn của tinh trùng.

Tinh trùng có khả năng xâm nhập vào khoảng ngày thứ chín của vòng kinh hai tám ngày và tăng lên một cách từ từ tối thời điểm phóng noãn. Sự xâm nhập của tinh trùng thường bị giảm sau phóng noãn một đến hai ngày.

Chất nhầy cổ tử cung

Chất nhầy cổ tử cung

Những tinh trùng di động hướng theo sợi nhầy vào cổ tử cung, ở đó nó dần dần di chuyển vào buồng tử cung và vào vòi tử cung. Cổ tử cung và chất nhầy của nó ảnh hưởng tới tinh trùng như sau:

– Làm tăng khả năng xâm nhập của tinh trùng vào chất nháy xung quanh thời điểm phóng noãn và làm giảm khả năng này vào những thời điểm khác của vòng kinh.
– Bảo vệ tinh trùng khỏi bị ảnh hưởng bởi các tác nhân có hại trong môi trường âm đạo và khỏi bị thực bào.
– Bổ sung năng lượng dự trữ cho tinh trùng.
– Tinh dịch chứa những chất làm bất hoạt tinh trùng. Chất nhầy cổ tử cũng có khả năng loại bỏ yếu tố bất hoạt đó trong tinh dịch.

Do vậy, tinh trùng được giải phóng khỏi sự ức chế để thực hiện quá trình phản ứng hoạt hóa hay là tinh trùng có khả năng tạo phản ứng cực đầu. Nếu chất nhầy cổ tử cung có độ nhớt cao (đặc) và có nhiều bạch cầu, tinh trùng thâm nhập vào cổ tử cung kém và mất khả năng hoạt động. Điều này cũng xảy ra khi người vợ có kháng thể kháng tinh trùng.

Nhận xét học viên tham gia chương trình khắc phục Xuất Tinh Sớm tại trung tâm ODC

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.