Huyết áp đảo ngược

Anh bạn tôi đến bác sĩ khám bệnh. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói:

  • Sức khỏe bình thường !
  • Bác sĩ ơi tôi bị bệnh huyết áp ngược.
  • Làm gì có bệnh đó !
  • Có mà…!
Huyết áp đảo ngược

Huyết áp đảo ngược

Vậy anh mô tả triệu chứng cho tôi nghe xem nào !?

  • Này nhé, ngày trước vợ tôi…xoa đầu tôi thì bên dưới nó dựng đứng hết cả lên. Còn bây giờ vợ tôi sờ xuống dưới…thì tóc gáy tôi dựng ngược hết cả lên !

Bác sĩ :
– !!!????

Nhận xét học viên tham gia chương trình khắc phục Xuất Tinh Sớm tại trung tâm ODC

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.