Tagged: bằng oral sex

oral sex

Chống xuất tinh sớm bằng cách Oral Sex

Thay đổi vị trí, địa điểm cũng như tư thế làm tình có thể hạn chế việc xuất tinh sớm hiệu quả. Một trong các cách chống xuất tinh sớm bằng cách oral sex (quan hệ bằng miệng) cũng có thể kiểm soát việc xuất tinh khá thành công. Sau...