Tagged: Matxa tai trị bệnh

Matxa tai điều trị chứng mộng du

Chứng mộng du là một hoạt động vô ý thức xuất hiện trong khi ngủ, là biểu hiện của trở ngại khi ngủ. Dưới tình hình bình thường và quá trình ức chế của vỏ não, dưới quá trình phân tán rộng rãi mà không hưng phấn và chông chọi...